rozwód z orzekaniem o winie

Świadek odgrywa ważną rolę przy sprawach sądowych. Często ich zeznania to jedyny dowód w sprawie. W takich okolicznościach sąd przy ustalaniu stanu faktycznego bierze pod uwagę zeznana świadków.

Ważne jest to, że świadek zeznaje na konkretny temat. Jeżeli występujesz w roli świadka, a sąd zadaje niewygodne pytania, możesz powiedzieć, że nie wiesz lub nie pamiętasz. Jest to bezpieczna odpowiedź.

Jak się przygotować do rozprawy o rozwód będąc świadkiem?

Inaczej będzie wyglądać przygotowanie do rozprawy w zależności czy jest to rozwód z orzekaniem o winie, czy rozwód bez orzekania o winie. Jeżeli świadek zostanie powołany w zakresie dotyczącym dziecka małoletniego, to pytania powinny dotyczyć tylko tematów związanych z małoletnim.

Przykłady, jakie pytania może zadać sąd:

 • Czy i jak przygotowane jest do rozwodu dziecko?
 • Czy dziecko ma zapewniona dobrą opiekę?
 • W jaki sposób dziecko jest wychowywane przez rodziców?
 • Jak wygląda relacja stron?
 • Kto bierze udział w życiu dziecka?
 • Czy dziecko/dzieci są zadbane?
 • Jak dzieci zachowują się względem pozwanego/pozwanej?
 • Co świadek wie na temat problemów w małżeństwie stron?
 • Czy świadek wie, czy ktoś z małżeństwa wszedł w relację pozamałżeńską?
 • Czy według wiedzy świadka, strony mieszkają wspólnie?
 • Czy w domu mogło dojść do przemocy psychicznej lub fizycznej?
 • Czy świadek zauważył jakieś nieprawidłowe zachowania w rodzinie?

To tylko niektóre z pytań, jakie mogą paść na sali sądowej w sprawie. Należy pamiętać, że w sądzie nie wolno kłamać, zeznaje się bowiem pod przysięgą. Mówienie nieprawdy przed sądem, grozi karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do nawet ośmiu lat.

Rozwód z orzekaniem o winie należy do mniej przyjemnych i bardziej stresujących. Jest tak głównie z tego powodu, że strony są skłócone, sfrustrowane, przez co szwankuje komunikacja. Trudna jest tu rola świadka, który zwykle staje po jednej ze stron, np. rodzic jednego z partnerów. Zeznania świadka mogą w dużej mierze zależeć od relacji świadka ze stronami. Jeżeli w grę wchodzi rozwód za porozumieniem stron, sprawa jest nieco łatwiejsza, ponieważ strony wiele są w stanie ustalić poza sądową salą. Dzięki temu skraca się wiele procesów, a w konsekwencji rozwód następuje szybciej.

Należy mieć na uwadze, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Nie ma dwóch takich samych spraw rozwodowych. Warto wybrać odpowiedniego adwokata, żeby pomógł Ci przejść przez rozwód w najprzyjemniejszy, jak się da, sposób.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here