ile czasu ma zus na wypłatę chorobowego

ZUS to inaczej zakład ubezpieczeń społecznych, jest państwową instytucją. Jest odpowiedzialny za zatwierdzanie składek, wpłacanych przez ludzi, którzy korzystają z tej instytucji. Warto wspomnieć, że posiada osobowość prawną. ZUS powstał 24 października w 1934 roku. Warto dodać, że osobą, dzięki której powstała ta instytucja, jest były prezydent Ignacy Mościcki. Odgrywa ważną rolę w życiu społeczeństwa. Odpowiada nie tylko za składowanie naszych pieniędzy, ale również wypłatę ich, gdy korzystamy z różnego rodzaju zasiłków.

Zakres działań do których są zobowiązani:
-prowadzenie indywidualnych kont,
– utrzymywanie wpłat płatników,
-stwierdzenie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,
-ustalenie uprawnień do korzystania z ubezpieczeń przez płatników oraz wypłacania zasiłków,
-pobieranie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy oraz gwarantowany fundusz świadczeń pracowniczych,
-prowadzenie rozliczeń z płatnikami,
-kontrolowanie korzystania ze świadczeń osób, które korzystają z ubezpieczenia społecznego,
-realizacja umów międzynarodowych w temacie ubezpieczeń społecznych,
-kontrola w przypadku gdy dochodzi do niemożności wykonywania pracy.

Z przychodów zakładu finansowane są:

-wydatki na różne wynagrodzenia i składki wynikające od wysokości wynagrodzeń,
-wydatki na przykład na zakup towarów i usług,
– kosztowności związane z ciągłą działalnością Rady Nadzorczej Zakładu,
– na inne koszta bieżącej działalności zakładu,
-wydatki związane z inwestycją i projektami,
– wykorzystanie środków na szkolenia i różne kursy związane z ubezpieczeniami społecznymi,
-koszty wypłaty świadczeń,
– wykorzystane środki zapewniają społeczeństwu punkty zakładu, do którego możemy przyjść i rozwiązać wiele problemów związanych z ubezpieczeniami.

portfel

Ile czasu ma zus na wypłatę chorobowego?

Instytucja jest zobowiązana do wypłacenia wszystkim uprawnionym do danego zasiłku. Najpierw muszą zostać złożone odpowiednie dokumenty, żeby osoba starająca się o przyznanie chorobowego, mogła otrzymać należne mu pieniądze. ZUS ma na to nie więcej niż 30 dni, od złożenia papierów przez płatnika. Zdarzają się przypadki, w których termin wydłuża się. Wpływa na to wiele czynników. Na przykład wtedy, gdy prowadzi się postępowanie wyjaśniające. Płatnik musi wiedzieć, że ma też prawa związane z wypłaceniem należnych mu środków. Jeśli osoba czekająca na środki pieniężne nie otrzyma uzasadnienia, zus musi wypłacić ustawowe odsetki. Dzieję się tak, kiedy pracownik zaniedba swoje obowiązki.

Niezbędne do otrzymania pieniędzy, jest zaświadczenie lekarskie. Inne wymagane dokumenty są zależne od rodzaju zasiłku, które rozporządza ustawa z 22 grudnia 2015 r.

ZUS może wstrzymać wypłacanie środków, w przypadku gdy :
-niezdolność do wykonywania pracy, została spowodowana umyślnie lub w wyniku przestępstwa lub innego wykroczenia popełnionego przez płatnika (zasiłek chorobowy wypacany jest do momentu niezdolności wykonywania pracy)
-niemożność wykonywania pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu.

pieniądze

Jakie korzyści daję nam ubezpieczenie społeczne?
Możemy swobodnie korzystać z państwowych szpitali i innych placówek. Dzięki temu możemy umawiać się na wizyty u lekarza, które nie będą związane z wydatkiem. Oprócz tego, nasze składki są gromadzone na przyszłość, na przykład na emeryturę.

W innych państwach popularne są ubezpieczenia prywatne. W Holandii jest to koszt około 22 euro (podstawowy pakiet). Ubezpieczenie prywatne jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ wtedy jesteśmy samodzielni i odpowiedzialni za siebie. Myślę, że nie do końca jesteśmy zadowoleni z usług, które gwarantuję nam ZUS. Po pierwsze, gdy staramy się o zasiłek, musimy przejść kontrolę, często zdarza się, że nasze wnioski zostają odrzucone. Składki, które odkładamy na emeryturę są małe, ale później otrzymujemy niskie emerytury. ZUS nie zapewnia nam godnego życia, a składki, które są tam gromadzone nie odzwierciedlają naszych oczekiwań.

Więcej informacji można znaleźć na innych forach internetowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here