ile kosztuje zmiana nazwiska

Prawo obowiązujące w Polsce dopuszcza zmianę nazwiska na inne. Jest to możliwe w wybranych przypadkach, a także związane jest z określonymi opłatami.

W Polsce zmiana nazwiska nie jest procedurą skomplikowaną, a także nie pociąga za sobą wysokich kosztów. Należy jednak zaznaczyć, że osoba, która chciałaby zmienić swoje nazwisko na inne, musi spełnić konkretne wymagania.

Prawodawstwo dopuszcza zmianę nazwiska w trzech głównych przypadkach:
– zmiana nazwiska z ważnych powodów
– zmiana nazwiska po ślubie
– powrót do nazwiska używanego przed ślubem

Każda z tych procedur związana jest z innymi formalnościami oraz opłatami

Zmiana nazwiska z ważnych powodów
Jeśli osoba pragnie zmienić nazwisko na inne, w takim przypadku, może ona zrobić to jedynie wtedy, gdy ma ku temu ważne powody. Dokładna lista tych powodów jest umieszczona w ustawie o zmianie imienia i nazwiska. Jest to tak zwana administracyjna zmiana nazwiska.

Zmiana nazwiska jest możliwa wtedy, gdy:
– powoduje ono ośmieszenie, narusza godność osoby, która je nosi
– zmiana ma dotyczyć nazwiska, które jest faktycznie używane
– nazwisko zostało zmienione niezgodnie z przepisami prawa
– zmiana związana jest z przepisami kraju, którego obywatelem jest osoba chcąca dokonać takiej zmiany

Przepisy określają, że nie jest możliwa zmiana na nazwisko historyczne, nazwisko osoby, która jest znana z kultury, polityki, nauki, wojska. Wyjątkiem od reguły jest tutaj przypadek, gdy osoba, która chce zmienić takie nazwisko, ma wśród swoich przodków osobę o takim znanym nazwisku.

Również w przepisach można znaleźć zapis, że nazwisko nie może posiadać więcej niż dwóch członów.

Zmiana nazwiska w tym przypadku odbywa się na wniosek osoby, która chce dokonać zmiany – za wyjątkiem osób niepełnoletnich. Wniosek taki przekazuje się do urzędu cywilnego. Decyzję wydaje kierownik urzędu w terminie do 1 miesiąca.

Zatem, ile kosztuje zmiana nazwiska w takim przypadku? Koszt to 37 złotych opłaty skarbowej.

Zmiana nazwiska po ślubie
Nazwisko zmienia się także po ślubie. To powszechna tradycja. Wówczas to kobieta przyjmuje nazwisko mężczyzny.

pieniądze

Po ślubie małżonkowie mogą:
– pozostać przy swoich obecnych nazwiskach
– dodać do obecnie posiadanego nazwiska nazwisko małżonka – powstaje wówczas nazwisko dwuczłonowe
– zdecydować się na wspólne nazwisko – może być to nazwisko mężczyzny albo kobiety

W przypadku, gdy oświadczenie o przyszłym nazwisku nie będzie złożone, wówczas małżonkowie pozostają przy swoich obecnych nazwiskach.

Podczas zawierania związku małżeńskiego małżonkowie określają także, jakie nazwisko będą posiadały ich dzieci.

W tym przypadku opłaty nie są pobierane. Jednak wtedy, gdy małżonkowie lub jeden z małżonków dokonuje zmiany nazwiska, wówczas musi on zmienić także dowód osobisty i inne dokumenty, co związane jest z dodatkowym kosztem.

Powrót do nazwiska używanego przed ślubem
Zmiana nazwiska jest możliwa także wtedy, gdy doszło do rozwodu i rozwiedziona osoba pragnie powrócić do swojego dotychczas używanego nazwiska. W tym przypadku możliwa jest zamiana tylko na nazwisko, które małżonek nosił przed ślubem.

W tym przypadku konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów w terminie do 3 miesięcy od momentu uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie. Po tym czasie możliwe jest skorzystanie jedynie z procedury administracyjnej zmiany nazwiska. Sprawę załatwia się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

zmiana nazwiska

Koszt powrotu do nazwiska używanego przed ślubem wynosi 11 złotych opłaty skarbowej.

Zmiana nazwiska możliwa także za granicą
Zmianę nazwiska można przeprowadzić także poza granicami kraju. W tym przypadku sprawa załatwiana jest za pośrednictwem konsula Polski w danym kraju. Koszt jest wtedy jednak wyższy i wynosi 50 euro opłaty konsularnej.

Zatem zmiana nazwiska zgodnie z przepisami polskiego prawa nie jest związana z bardzo wysokimi opłatami. Nie jest to także skomplikowana procedura. Należy jednak pamiętać o tym, że jest ona obwarowana określonymi wymaganiami, które należy spełnić, aby zmiana nazwiska była w ogóle możliwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here