ile wynosi emerytura pomostowa

Czym jest emerytura pomostowa? To termin, który w Polsce jest czymś dość nowym, ponieważ do polskiego prawa emerytalnego emerytury pomostowe zostały wprowadzone dopiero w 2008 roku.

Jest to świadczenie pieniężne, które przysługuje wyłącznie tym z pracowników, którzy wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub była to praca o szczególnym charakterze. Dodatkowo osoba, która chce się ubiegać o emeryturę pomostową musi spełniać pewne wymagania, które oczywiście znikają w momencie gdy dana osoba nabywa swoje prawa do emerytury, ewentualnie w momencie gdy osiągnie ona określony wiek lub w momencie gdy umrze.

Ile wynosi emerytura pomostowa?

Zachowana jest tutaj zasada wedle której podzielenie podstawy naszej obiecanej emerytury poprzez średnią dalszego trwania życia dla osób, które mają ukończony 60 rok życia. Średnia dalszego życia jest w tym przypadku obliczana na podstawie tablicy średniego dalszego trwania życia opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny. Tablica średniego dalszego trwania życia jest ogłaszana każdego roku w Monitorze Polskim przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Na obecną chwilę średnia ta nieznacznie wzrasta z każdym kolejnym rokiem. Oznacza to, że emerytury pomostowe z biegiem lat będą minimalnie niższe z powodu tego, że Polacy z roku na rok żyją coraz dłużej. Obowiązuje w takim wypadku najświeższe dane z tabeli z dnia zgłoszenia wniosku o przyznanie zgłaszającej się osobie emerytury pomostowej.

Co należy zrobić, aby otrzymać emeryturę pomostową, nazywaną powszechnie pomostówką? Przede wszystkim trzeba spełniać określone warunki, czyli pracować w pracy o szczególnych warunkach lub w pracy o szczególnym charakterze.

pieniądze

Praca w szczególnych warunkach to inaczej praca w której występują liczne czynniki ryzyka, czyli takie sytuacje, które mogą z dużym prawdopodobieństwem w dłuższej perspektywie czasu spowodować mniej lub bardziej trwałe uszkodzenie zdrowia osoby pracującej. Może być to również praca, która jest wykonywana w szczególnych warunkach pracy, czyli takich które są zależne od procesów technologicznych lub sił natury na które mimo stosowania profilaktyki medycznej i technicznej, stawiają przed osobą pracującą w takich warunkach wyzwania, które nie są po jakimś czasie możliwe do spełnienia. W największym skrócie chodzi więc o takie stanowiska pracy, które z biegiem lat są już niemożliwe do dalszej pracy z powodu na przykład zbyt słabych sił, zbyt słabego wzroku czy zbyt słabego słuchu. Przykładem takiej pracy w szczególnych warunkach może być na przykład praca górnika.

Praca o szczególnym charakterze jest to natomiast taka praca w której wymaga się od nas wyjątkowej odpowiedzialności i dużej sprawności psychofizycznej. Są to cechy, które należy posiadać przez cały okres takiej pracy z powodu bezpieczeństwa publicznego któremu taka praca może zagrażać jeżeli nie będzie wykonywało się jej w sposób należyty. Chodzi tutaj między innymi o takie prace jak tester jakości w fabryce wytwarzającej materiały chemiczne czy wybuchowe.

Kiedy wiemy już, że spełniamy wszystkie potrzebne warunki do tego aby móc przejść na emeryturę pomostową, to naszym kolejnym krokiem będzie oczywiście złożenie odpowiedniego wniosku. Wniosek taki można złożyć na dwa sposoby: tradycyjny lub elektroniczny.

emerytura pomostowa

Wniosek złożony sposobem tradycyjnym polega na złożeniu wniosku osobiście lub poprzez pełnomocnika bezpośrednia w organie rentowym. Drugim sposobem na tradycyjne wysłanie wniosku, jest zrobienie tego za pośrednictwem przedsiębiorcy, który nas zatrudnia. Na specjalną prośbę przedsiębiorca taki może złożyć odpowiedni wniosek drogą listowną.

Wniosek złożony elektronicznie jest o wiele szybszym i łatwiejszym sposobem na ubieganie się o emeryturę pomostową. W takim przypadku wystarczy po prostu złożyć odpowiedni wniosek w formie elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą zakładu rentowego.

Formularz, który należy wypełnić składając taki wniosek tradycyjnie lub elektronicznie można znaleźć w każdym urzędzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także na stronie internetowej ZUSu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here